HOTLINE: 0962 188 448

Legal

Pháp lý

 

Khi truy cập trang internet của Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Vinalinks  (sau đây gọi là “Vinalinks”) tại www.vinalinks.vn, hoặc bất kỳ trang web phụ của công ty (sau đây gọi là “Trang Web”). Vui lòng đọc kỹ các điều khoản trước khi sử dụng trang web này. Bằng việc sử dụng trang web này, quý khách đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Vinalinks có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người sử dụng. Do đó, Vinalinks khuyên quý khách nên tham khảo các điều khoản này thường xuyên.

Bản quyền

Nội dung Trang Web thuộc Bản quyền © của Vinalinks. Mọi quyền không được cấp cụ thể trong văn bản này đều được bảo lưu.

Về thông tin

  • Những thông tin trên trang web này do Vinalinks biên tập là hoàn toàn phù hợp với luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vinalinks luôn cố gắng cập nhật và cung cấp tới bạn các thông tin mới nhất và chính xác nhất. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin, trang web này có thể chứa những sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, do đó, thông tin trên trang web này không được hứa hẹn hoặc đảm bảo là chính xác một cách tuyệt đối, được cập nhật mới nhất hoặc hoàn hảo hay bắt buộc phải phù hợp với quan điểm cá nhân của bạn.
  • Thông tin trên trang web này là thông tin mang tính chất tham khảo.
  • Nội dung trên trang web có thể được trích nguồn từ nhiều website khác.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi nhập dữ liệu phát sinh trong quá trình đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn.
    Chúng tôi khuyến nghị bạn nên có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng internet nói chung. Mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng Vinalinks không thể hoàn toàn đảm bảo sự tối mật thông tin mà bạn gửi qua internet. Nói cách khác, Vinalinks không chịu trách nhiệm cho việc thông tin bạn bị đánh cắp do virus hay các mã độc hại có trong thiết bị cá nhân của bạn hay trên môi trường internet.

Các liên kết

Trang Web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web và tài nguyên thuộc sở hữu và được điều hành bởi các bên thứ ba. Vinalinks không chịu trách nhiệm và không xác nhận hoặc tuyên bố hoặc đảm bảo bất kỳ điều gì về tài liệu được tạo hoặc đăng bởi các bên thứ ba mà Trang Web có liên kết.

Khước từ trách nhiệm

Nội dung của Trang Web được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “như hiện trạng”. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, công cụ và dịch vụ nào trên Trang Web là dựa trên trách nhiệm duy nhất của người dùng và Vinalinks không tuyên bố hoặc đảm bảo tính chính xác hoặc chức năng của thông tin, công cụ hoặc dịch vụ đó. Ngoại trừ theo yêu cầu của luật hiện hành, Vinalinks không có bất cứ sự đảm bảo nào, dù rõ ràng hay hàm ý, về tính sẵn sàng, độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của Trang Web.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Ngoại trừ theo yêu cầu của luật hiện hành, Vinalinks không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc có tính hậu quả, tổn thất lợi nhuận hoặc đối với việc gián đoạn kinh doanh phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Web và các dịch vụ được cung cấp tại Trang Web, ngay cả khi Vinalinks đã được thông báo về các thiệt hại đó. Vinalinks sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai sót, chậm trễ hoặc lỗi có trong Trang Web, và không có nghĩa vụ thông báo cho người dùng khi thông tin được cập nhật. Vinalinks không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại gây ra do bạn dựa vào dữ liệu hoặc dịch vụ trong Trang Web.

error: Liên hệ 0922 838 288