HOTLINE: 0962 188 448

Thuật ngữ liên quan đến visa EB-5

Thuật ngữ liên quan đến visa EB-5

 

Chương trình đầu tư định cư Mỹ được mọi người biết đến khá nhiều thông qua chương trình EB-5 – Một chương trình giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ thông qua vốn đầu tư của những doanh nhân nước ngoài. Để nắm thông tin rõ hơn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm những thuật ngữ EB-5 chuyên sử dụng trong văn bản cũng như văn nói của chương trình đầu tư.

 

Người nước ngoài

Là bất kỳ cá nhân nào hiện tại không phải là thường trú nhân hoặc công dân Mỹ.

Điều chỉnh tình trạng cư trú (AOS – Adjustment of status)

AOS là từ viết tắt của cụm từ điều chỉnh tình trạng cư trú, nó được thực hiện thông qua việc nộp mẫu đơn I-485 lên Sở di trú Mỹ – USCIS.

Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS – United States Citizenship and Immigration Services)

Là cơ quan quản lý các dịch vụ nhập cư Mỹ, xét đơn yêu cầu của người xin tị nạn, cấp giấy chứng nhận cho phép làm việc ở Mỹ cho người nhập cư, cấp trạng thái thường trú nhân hợp pháp cho người nhập cư và cấp quốc tịch Mỹ cho người nộp đơn.

Trung tâm visa quốc gia (NVC – National Visa Center)

NVC là viết tắt của Trung tâm Visa Quốc gia phụ trách thu lệ phí visa nhập cư cũng như các giấy tờ thị thực nhập cư và là nơi diễn ra các cuộc phỏng vấn xin thị thực cho người nộp đơn và người phụ thuộc.

Sinh trắc học

Sinh trắc học là một phần thiết yếu của việc xin thường trú và quốc tịch Mỹ, bao gồm lấy dấu vân tay của người nộp đơn, nhận dạng khuôn mặt, …

Vốn đầu tư – Capital

Theo chương trình EB-5, vốn có nghĩa là khoản đầu tư bao gồm tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình và vô hình của đương đơn và được sử dụng đầu tư vào dự án hoặc công ty liên doanh theo chương trình đầu tư EB-5.

Thường trú nhân có điều kiện

Được cấp lần đầu cho những người nộp đơn EB-5 sau khi đã phê duyệt đơn I-485 hoặc DS-230, giá trị thường trú là hai năm. Họ cần hoàn thành điều kiện nhất định trong thời gian quy định để có được quyền thường trú vĩnh viễn.

Chủ thẻ xanh – thường trú nhân vĩnh viễn

Là một thường trú nhân hợp pháp không có ngày hết hạn hoặc điều kiện nào liên quan đến nơi cư trú. Người nộp đơn EB-5 trở thành chủ thẻ xanh sau khi đơn I-829 được chấp thuận. Tuy nhiên, hiện nay thẻ không có màu xanh lá cây như trước đó nữa, nó chỉ có từ “xanh” trong tên của nó. Để hiểu hơn về điều này bạn có thể xem thêm lịch sử của thẻ xanh.

Người phụ thuộc

Người phụ thuộc là thành viên trong gia đình còn phụ thuộc tài chính vào người nộp đơn, quyền di trú của họ phụ thuộc vào quyền của người nộp đơn. Người phụ thuộc là vợ / chồng, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.

Công việc trực tiếp

Công việc trực tiếp là công việc tạo ra cho nhân viên làm việc toàn thời gian. Do chính chủ dự án EB-5 thuê đến làm và quản lý trực tiếp.

Công việc gián tiếp

Các công việc gián tiếp sẽ là các công việc được tạo ra tại những doanh nghiệp khác, những doanh nghiệp này hỗ trợ hoặc cộng tác cùng Ban quản lý dự án EB-5.

Trung tâm khu vực – Regional Center

Trung tâm khu vực là một đơn vị kinh tế hoạt động theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế. Mục tiêu chính là giúp tạo ra cơ hội việc làm, nâng cao năng suất của khu vực.

Khu vực TEA (Targeted Employment Area)

Là những khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao và được xem là khu vực chính cho đầu tư EB-5. Những khu vực nào không nằm trong giới hạn của thành phố hoặc thị trấn, có dân số ít nhất 20.000 người, có tỉ lệ thất nghiệp cao thì được gọi là khu vực nông thôn.

I-526

I-526 là mẫu đơn mà người nộp đơn cần điền vào khi nộp đơn xin thị thực EB-5 để di trú sang Mỹ.

I-485

I-485 là mẫu đơn đơn được yêu cầu điền vào để điều chỉnh tình trạng thường trú nhân của họ, nếu đương đơn đang ở Mỹ theo một diện visa không định cư.

DS-230

DS-230 là mẫu đơn đơn được yêu cầu điền vào để xin cấp thường trú hợp pháp có điều kiện, nếu đương đơn đang ở ngoài nước Mỹ.

I-829

Mẫu đơn I-829 là mẫu đơn mà người nộp đơn điền vào để thay đổi tình trạng thường trú nhân từ ‘có điều kiện’ thành ‘vĩnh viễn’.

Luật sư di trú

Luật sư di trú là luật sư chuyên nghiệp và là chuyên gia về luật di trú Mỹ, giúp người nộp đơn xin thị thực có được thị thực mong muốn của họ.

Nhập tịch

Nhập tịch là quá trình hoàn thành cuộc phỏng vấn, vượt qua vòng thi kiểm tra và sẽ được tổ chức buổi lễ để thường trú nhân trở thành một công dân Mỹ chính thức.

error: Liên hệ 0922 838 288