HOTLINE: 0962 188 448

Điều kiện để xin cấp visa

Điều kiện để xin cấp visa định cư Mỹ

 

Để được cấp visa định cư Mỹ diện đầu tư EB-5, đương đơn phải chứng minh số vốn đầu tư vào Mỹ không vi phạm pháp luật. Đồng thời, sự đầu tư này cần tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người dân Mỹ. Số tiền chương trình EB-5 đòi hỏi đương đơn đầu tư 500,000 USD vào diện đầu tư uỷ thác thông qua Trung Tâm Vùng hoặc 1,000,000 USD vào bất cứ địa điểm nào do đương đơn tự đầu tư tại Mỹ.

 

Nguồn tiền đầu tư

Đương đơn xin visa định cư Mỹ phải chứng minh được số tiền đầu tư (500,000 USD hoặc 1,000,000 USD) có nguồn gốc hợp pháp từ thu nhập của cá nhân như tiền lương, thừa kế, cho, tặng, từ cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản, hoặc thu được từ lợi nhuận của doanh nghiệp,…

Dự án đầu tư

Làm đơn I-526 nộp cho Sở Di Trú Mỹ (USCIS) đồng thời đăng ký diện đầu tư. Khi I-526 được thông qua, nếu đương đơn đang ở Mỹ dưới hình thức không định cư, đương đơn sẽ nộp đơn xin thường trú bằng cách điền vào đơn DS-230, đơn xin thị thực định cư hoặc đơn I-485, đơn xin thay đổi tình trạng. Đây là đơn sẽ giúp cho đương đơn xin visa định cư Mỹ và gia đình có đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh.

Điều kiện cấp visa định cư Mỹ diện đầu tư EB-5

Thẻ xanh được cấp lần đầu cho nhà đầu tư và gia đình là thẻ xanh có điều kiện, thẻ có giá trị trong 2 năm. Người có thẻ xanh có điều kiện được hưởng các chính sách như một thường trú nhân.

Sau 2 năm, nhà đầu tư thông qua luật sư am hiểu luật định cư đầu tư nộp đơn I-829 lên Sở Di Trú Mỹ (USCIS) xin xoá bỏ điều kiện của thẻ xanh tạm thời để xin thẻ xanh vĩnh viễn. Nhà đầu tư phải chứng minh vẫn duy trì nguồn đầu tư và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người dân Mỹ. Nếu khẳng định được các điều này, nhà đầu tư cùng gia đình sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh cửu. Sau 5 năm người sở hữu thẻ xanh được nhập quốc tịch Mỹ.

Phải đảm bảo thời gian lưu trú tại Mỹ và không vắng mặt quá 6 tháng/năm.

error: Liên hệ 0922 838 288